KENDA-COMMERCE d.o.o.

Ćoralići bb
77220 Cazin, Bosna i Hercegovina

Telefon:
+(387) 37 537-777
+(387) 37 538-084

E-mail:
kenda@bih.net.ba

Radno vrijeme
Radni dani: 07:00 do 17:00
Subota: 07:00 do 17:00