Pelet

Gorivo za budućnost

Korištenje peleta kao materijala za ogrjev ima višestruke prednosti. Kako za očuvanje životne sredine, tako i za vas koji se grijete na pelet.
Grijanje na pelet je ekonomski veoma isplativo, sigurno i ekološki prihvatljivo. To je bioobnovljivo i jeftino gorivo, pogotovo u zemlji koja je 50% pokrivena šumom. Drvni pelet se proizvodi od čistog drveta i ne sadrži dodatna veziva, hemikalije ili aditive.
Značajno smanjuje emisiju štetnih plinova kao što su ugljen dioksid, sumpor dioksid i živa.
Pelet zauzima daleko manje prostora od uglja i drveta i nakon izgaranja ostavlja malo pepela. Kotlovi na pelet su opremljeni automatikom koju jednostavno programirate po svojoj želji. Automatika vodi proces sagorijevanja po zadatoj temperaturi prostora koji se grije. Vaša uloga je da svakih par dana napunite spremnik i izbacite malo pepela.

KaminiKotlovi

Imate li pitanja?

Kontaktirajte nas